Υπεύθυνος/η Λινοθήκης

Το ξενοδοχείο St Raphael Resort & Marina αναζητά το επόμενο μέλος της ομάδας ως Υπεύθυνο/η Λινοθήκης .

 

Ως Υπεύθυνος/η Λινοθήκης τα κύρια καθήκοντα θα είναι: 

 • Η Διαχείριση των συνολικών καθημερινών λειτουργιών της λινοθήκης.
 • Η καθαριότητα του χώρου των λευκών ειδών.
 • Παροχή βοηθείας στον άμεσα προϊστάμενο του στα καθημερινά του καθήκοντα
 • Η επιτήρηση στη φόρτωση των καροτσιών με τα λινά.
 • Η επιτήρηση των καροτσιών με λευκά είδη, αν γεμίζουν σε καθορισμένους χώρους
 • Η επιτήρηση σεντονιών και ειδών πλυντηρίου που παραγγέλνονται και ελέγχονται σύμφωνα με τις καθημερινές ανάγκες
 • ότι τα λευκά είδη και οι στολές αποθηκεύονται και καταγράφονται σωστά
 • Η επιτήρηση ότι ακολουθείται η σωστή διαδικασία όταν πρέπει να απορριφθεί λινό ή στολή.
 • Η συνεργασία με τα διάφορα τμήματα του ξενοδοχείου για παραγγελίες λινών αλλά και στολών προσωπικού.
 • Η διόρθωση στολών για τις ανάγκες του προσωπικού.
 • Η Τήρηση σωστού αρχείου

 

Επαγγελματικά προσόντα και χαρακτηριστικά υποψηφίου:

 • Προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο η άλλο οργανισμό με συναφή καθήκοντα.
 • Γνώσεις ραπτικής θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Ομαδικό πνεύμα.
 • Τυπικότητα και έφεση στην λεπτομέρεια. 

 

Πακέτο απολαβών:

 • Μισθός αναλόγως εμπειρίας και προσόντων
 • Παροχή σίτισης από το ξενοδοχείο
 • 13ος μισθός